GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC

Những giáo trình ngành Hóa được dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]

Tác giả: Huỳnh Kim Liên

Đại học Cần Thơ

- Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành : Cử nhân Hóa học, Sư Phạm
Hóa học, Công nghệ Hóa Học.

- Có thể dùng cho các trường: Đại học Sư Phạm, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Cao
Đẳng Sư Phạm
- Các từ khóa: Phương sai, Độ lệch chuẩn, Sai số ngẫu nhiên, Sai số hệ thống,
Chuẩn thống kê, MS Excel, Chem win, Chem office, MS flash.  
- Yêu cầu kiến thức trước khi học môn học này:  Xác suất thống kê và tin học căn
bản (trình độ A)

Tác giả: Phan Văn Tường

Khoa hóa học, Đại học KHTN-DDHQG Hà Nội

Tài liệu hướng dẫn các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm,

file icon Giáo trình hóa học cao phân tửhot!Tooltip 22/03/2010 Tải xuống: 6582

Chưa rõ tác giả:

Các khái niệm cơ bản, các quá  trình hóa học của vật liệu polymer

file icon Tinh bột khai thác và ứng dụnghot!Tooltip 24/03/2010 Tải xuống: 46037
Giáo trình về tinh bột của Đại học Đà Nẵng
file icon Giáo trình điện hóahot!Tooltip 12/04/2010 Tải xuống: 5762

Tác giả:  Lê Ngọc Trung - Đại học Đà Nẵng

Chương 1: Lớp điện tích kép
Chương 2: Động học quá trình điện cực
Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực
Chương 4: Động học một số quá trình điện cực thường gặp
Chương 5: Một số quá trình điện cực đặc biệt

Tác giả:  Phạm Luận - Đại học quốc gia Hà Nội

Phần I
Chương 1: Đại cương về phương pháp AES
Chương 2: Sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử
Chương 3: Máy quang phổ và sự phân li chùm sáng
Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng trong AES
Chương 5: Phân tích quang phổ phát xạ định tính
Chương 6: Phân tích phổ phát xạ định lượng

Phần II
Chương 7: Những vấn đề chung của phép đo ASS
Chương 8: Các kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu
Chương 9: Trang bị của phép đo ASS
Chương 10: Các yếu tố ảnh hưởng trong AAS
Chương 11: Phân tích định lượng bằng phổ AAS
Chương 12: Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử và phát xạ ngọn lửa của một số nguyên tố

file icon Tối ưu hóa nhà máy lọc dầuhot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 5928

Tác giả: Nguyễn Đình Lâm-Đại học Đà Nẵng

Bài giảng cho SV ngành công nghệ lọc hóa dầu

file icon Giáo trình Kỹ thuật xúc táchot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 6807

Tác giả: Diệu Hằng-Đại học Đà Nẵng

Dùng cho SV ngành công nghệ hóa học

file icon Bài tập Hóa kỹ thuật T1hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 7082

Bài tập Hóa kỹ thuật-Tập 1

Tác giả: Phạm Hùng Việt

file icon Bài tập Hóa kỹ thuật-T2hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 5894

Bài tập Hóa kỹ thuật-Tập 2

Tác giả: Phạm Hùng Việt

Trang 1 trong tổng số 7

VIDEO CLIP

Tải file | GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC