GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC

Những giáo trình ngành Hóa được dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Tăng dần ]
file icon Bài tập hóa hữu cơ-T2hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 20707

Bài tập hóa hữu cơ-Tập 2

Chưa rõ tác giả

Tài liệu dùng cho học sinh chuyên hóa

Sinh viên đại học

Giáo viên giảng dạy hóa học

Giáo trình-Hóa lí-Tập 1-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Giáo trình-Hóa lí-Tập 2-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Tác giả:  Phạm Luận - Đại học quốc gia Hà Nội

Phần I
Chương 1: Đại cương về phương pháp AES
Chương 2: Sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử
Chương 3: Máy quang phổ và sự phân li chùm sáng
Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng trong AES
Chương 5: Phân tích quang phổ phát xạ định tính
Chương 6: Phân tích phổ phát xạ định lượng

Phần II
Chương 7: Những vấn đề chung của phép đo ASS
Chương 8: Các kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu
Chương 9: Trang bị của phép đo ASS
Chương 10: Các yếu tố ảnh hưởng trong AAS
Chương 11: Phân tích định lượng bằng phổ AAS
Chương 12: Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử và phát xạ ngọn lửa của một số nguyên tố

Thống kê hóa học và ứng dụng tin học trong hóa

Giáo trinh-Hóa lí-Tập 3-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

file icon Giáo trình hóa lý nâng caohot!Tooltip 21/06/2011 Tải xuống: 14367
Dùng tham khảo cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng

Giáo trình sản phẩm dầu mỏ thương phẩm

Tác giả: ThS Trương Hữu Trì

Tác giả: PGS Thái Doãn Tĩnh

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

Giáo trinh-Hóa lí-Tập 4-Nguyễn Văn Tuế

NXB Giáo dục

Trang 2 trong tổng số 7

VIDEO CLIP

Tải file | GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC