HÓA HỮU CƠ
Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hóa học hữu cơ

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Giảm dần ]
file icon Độc chất họcTooltip 31/10/2013 Tải xuống: 809

Độc chất học

file icon Mental Chemistryhot!Tooltip 20/05/2013 Tải xuống: 1571

Mental Chemistry

Charles F. Haanel

file icon Tinh luyện và tái chế vànghot!Tooltip 03/08/2014 Tải xuống: 1581
Tinh luyện và tái chế vàng
file icon Hydrogen Bonding:New Insights hot!Tooltip 19/11/2010 Tải xuống: 5008
Hydrogen Bonding:New Insights
file icon The Lipid Handbookhot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 5095

The Lipid Handbook  Edition 3rd

Tác giả: Gunstone

file icon Solid phase organic synthesishot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 5628

Tác giả: Kenvin Burgress

Solid phase organic synthesis

Edition: 2000

file icon Advanced organic chemistry-Part Bhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 9012

Advanced organic chemistry-Part B

Hóa học hữu cơ hiện đại-Phần B

file icon Advanced organic chemistry-Part Ahot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 12213

Advanced organic chemistry-Part A

Hóa học hữu cơ hiện đại-Phần 1

Tác giả: GABRIEL TOJO and MARCOSFERNANDEZ

AGuidetoCurrentCommonPractice

NXB: SpringerScienceþBusinessMedia,Inc.2006

file icon Chemistry-Foundations and Applicationshot!Tooltip 22/02/2011 Tải xuống: 17609

Chemistry-Foundations and Applications

Trang 1 trong tổng số 2

VIDEO CLIP

Tải file | HÓA HỮU CƠ