HÓA HỮU CƠ
Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hóa học hữu cơ

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Tinh luyện và tái chế vàngTooltip 03/08/2014 Tải xuống: 785
Tinh luyện và tái chế vàng
file icon Độc chất họcTooltip 31/10/2013 Tải xuống: 809

Độc chất học

file icon Mental ChemistryTooltip 20/05/2013 Tải xuống: 817

Mental Chemistry

Charles F. Haanel

file icon Chemistry-Foundations and Applicationshot!Tooltip 22/02/2011 Tải xuống: 16047

Chemistry-Foundations and Applications

file icon Hydrogen Bonding:New Insights hot!Tooltip 19/11/2010 Tải xuống: 4195
Hydrogen Bonding:New Insights
file icon Solid phase organic synthesishot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 4833

Tác giả: Kenvin Burgress

Solid phase organic synthesis

Edition: 2000

file icon The Lipid Handbookhot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 4329

The Lipid Handbook  Edition 3rd

Tác giả: Gunstone

file icon Thuốc thử hữu cơhot!Tooltip 12/04/2010 Tải xuống: 30059

Tác giả: Không rõ tác giả

Tài liệu “Thuốc thử hữu cơ” gồm 2 phần: phần 1 bao gồm nội dung lý thuyết của Thuốc thử hữu cơ và phần 2 là phần tra cứu các Thuốc thử hữu cơ và ứng dụng của chúng.

file icon Advanced organic chemistry-Part Bhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 8244

Advanced organic chemistry-Part B

Hóa học hữu cơ hiện đại-Phần B

file icon Advanced organic chemistry-Part Ahot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 10747

Advanced organic chemistry-Part A

Hóa học hữu cơ hiện đại-Phần 1

Trang 1 trong tổng số 2

VIDEO CLIP

Tải file | HÓA HỮU CƠ