Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

HẤP PHỤ-XÚC TÁC
Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hấp phụ, xúc tác

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Adsorption and Transport at the nanoscaleTooltip 03/08/2014 Tải xuống: 131
Adsorption and Transport at the nanoscale
file icon Xúc tác sinh họcTooltip 31/10/2013 Tải xuống: 24

Bài giảng Xúc tác sinh học

Giảng viên: Diệp Khanh

Khoa hóa học và CN thực phẩm, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu

Chuyên đề-Zeolit, những khả năng ứng dụng

GS-TSKH Mai Tuyên

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

file icon Bài giảng-Hấp phụ và xúc táchot!Tooltip 28/03/2011 Tải xuống: 6442
Trần Mai Phương-ĐHBK TPHCM
file icon Adsorption by powders and porous solidshot!Tooltip 12/04/2010 Tải xuống: 3121
Adsorption by powders and porous solids
file icon Adsorptionhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 3645

Adsorption-Hấp phụ

Tác giả: Ruthven

file icon Pressure Swing Adsorptionhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 2621
Pressure Swing Adsorption
Ordered Porous Nanostructures and Applications
GAS ADSORPTION EQUILIBRIA-Experiment Methods and Adsorption Isotherms
file icon Adsorption Technology & Designhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 7555

Công nghệ các quá trình hấp phụ

Tác giả: W. J. Thomas, Barry Crittenden

Adsorption Technology & Design,

Elsevier-1998

Trang 1 trong tổng số 2
Tải file | HẤP PHỤ-XÚC TÁC