HẤP PHỤ-XÚC TÁC
Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hấp phụ, xúc tác

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Tăng dần ]
file icon Adsorption Technology & Designhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 8786

Công nghệ các quá trình hấp phụ

Tác giả: W. J. Thomas, Barry Crittenden

Adsorption Technology & Design,

Elsevier-1998

file icon Adsorption Analysis Equilibria and Kineticshot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 7371

Adsorption Analysis  Equilibria and Kinetics

Giới thiệu các quá trình hấp phụ, động học hấp phụ

file icon Bài giảng-Hấp phụ và xúc táchot!Tooltip 28/03/2011 Tải xuống: 7274
Trần Mai Phương-ĐHBK TPHCM
Ordered Porous Nanostructures and Applications
file icon Adsorptionhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 4759

Adsorption-Hấp phụ

Tác giả: Ruthven

file icon Adsorption by powders and porous solidshot!Tooltip 12/04/2010 Tải xuống: 4289
Adsorption by powders and porous solids
file icon Pressure Swing Adsorptionhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 3977
Pressure Swing Adsorption
file icon Adsorbents - fundamentals and applicationshot!Tooltip 22/03/2010 Tải xuống: 3519

Tác giả: RalphT.Yang, DwightF.Benton

Professor of Chemical Engineering

UniversityofMichigan

GAS ADSORPTION EQUILIBRIA-Experiment Methods and Adsorption Isotherms
file icon Adsorption and Drug Developmenthot!Tooltip 19/03/2010 Tải xuống: 1754

Tài liệu tham khảo về hấp phụ trong dược phẩm.

Tác giả: ALEXAVDEEF

Trang 1 trong tổng số 2

VIDEO CLIP

Tải file | HẤP PHỤ-XÚC TÁC