HẤP PHỤ-XÚC TÁC
Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hấp phụ, xúc tác

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Adsorption Analysis Equilibria and Kineticshot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 7371

Adsorption Analysis  Equilibria and Kinetics

Giới thiệu các quá trình hấp phụ, động học hấp phụ

file icon Adsorbents - fundamentals and applicationshot!Tooltip 22/03/2010 Tải xuống: 3519

Tác giả: RalphT.Yang, DwightF.Benton

Professor of Chemical Engineering

UniversityofMichigan

file icon Adsorption and Drug Developmenthot!Tooltip 19/03/2010 Tải xuống: 1754

Tài liệu tham khảo về hấp phụ trong dược phẩm.

Tác giả: ALEXAVDEEF

Trang 2 trong tổng số 2

VIDEO CLIP

Tải file | HẤP PHỤ-XÚC TÁC