CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
Các đồ án, luận văn sấy, cô đặc, chưng cất, hấp phụ, hấp thụ

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

Đồ án-Tính toán thiết kế nhà máy sản xuất bột nhẹ

Luận văn:Công nghệ sản xuất đường mía

Đây là công nghệ đang sử dụng tại nhà máy đường KCP - Sơn Hòa, Phú Yên.

Sinh viên: Nguyễn Duy Thành, Trần Đình Thanh

file icon Đồ án-Chưng cất axit axetichot!Tooltip 27/04/2011 Tải xuống: 4370

Đồ án-Chưng cất axit axetic

Đồ án-Thiết kế xưởng SX cồn tuyệt đối

file icon Đồ án-Thiết kế phân xưởng PVChot!Tooltip 25/12/2010 Tải xuống: 3976

Đồ án-Thiết kế phân xưởng PVC

file icon Đồ án-Chưng cất hệ Benzen-Acetonhot!Tooltip 24/12/2010 Tải xuống: 3944

Đồ án-Chưng cất hệ Benzen-Aceton

file icon Đồ án-Chưng cất hệ Acetic-Nướchot!Tooltip 24/12/2010 Tải xuống: 3572

Đồ án-Chưng cất hệ Acetic-Nước

file icon Đồ án-Chưng cất hệ Aceton-Nướchot!Tooltip 24/12/2010 Tải xuống: 3736

Đồ án-Chưng cất hệ Aceton-Nước

file icon Đồ án-Chưng cất hệ aceton-metanolhot!Tooltip 15/12/2010 Tải xuống: 3322
Đồ án-Chưng cất hệ aceton-metanol
file icon Đồ án hấp thụ khí SO2hot!Tooltip 03/12/2010 Tải xuống: 4253
Đồ án hấp thụ khí SO2
Trang 1 trong tổng số 2

VIDEO CLIP

Tải file | CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ | ĐỒ ÁN-LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP