CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
Các đồ án, luận văn sấy, cô đặc, chưng cất, hấp phụ, hấp thụ

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Tăng dần ]

Đồ án-Thiết kế xưởng SX cồn tuyệt đối

Luận văn:Công nghệ sản xuất đường mía

Đây là công nghệ đang sử dụng tại nhà máy đường KCP - Sơn Hòa, Phú Yên.

Sinh viên: Nguyễn Duy Thành, Trần Đình Thanh

file icon Đồ án chưng cất hệ Ethanol-Nướchot!Tooltip 03/12/2010 Tải xuống: 4289
Đồ án chưng cất hệ Ethanol-Nước
file icon Đồ án-Chưng cất axit axetichot!Tooltip 27/04/2011 Tải xuống: 3938

Đồ án-Chưng cất axit axetic

file icon Đồ án hấp thụ khí SO2hot!Tooltip 03/12/2010 Tải xuống: 3857
Đồ án hấp thụ khí SO2
file icon Đồ án chưng cất hệ benzen-toluenhot!Tooltip 25/11/2010 Tải xuống: 3828
Được sưu tầm từ Internet
file icon Đồ án-Thiết kế phân xưởng PVChot!Tooltip 25/12/2010 Tải xuống: 3537

Đồ án-Thiết kế phân xưởng PVC

file icon Đồ án-Chưng cất hệ Benzen-Acetonhot!Tooltip 24/12/2010 Tải xuống: 3508

Đồ án-Chưng cất hệ Benzen-Aceton

Đồ án chưng cất hệ Methanol-Nước
file icon Đồ án cô đặc NaClhot!Tooltip 25/11/2010 Tải xuống: 3347
Tài liệu được sưu tầm từ internet
Trang 1 trong tổng số 2

VIDEO CLIP

Tải file | CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ | ĐỒ ÁN-LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP