CÁC HỢP CHẤT POLYSACARIT
Tài liệu về hợp chất carbohyrat, polysacarit, tinh bột, dầu thực vật...

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]

Chemical and functional properties of food saccharides

Nhiều tác giả

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

file icon Complex carbohydrates in foodshot!Tooltip 02/11/2010 Tải xuống: 4463
Complex carbohydrates in foods
file icon Esterification of Polysaccharideshot!Tooltip 02/11/2010 Tải xuống: 3866

Esterification of Polysaccharides

Tác giả: Heinze

file icon Starch in foodhot!Tooltip 19/11/2010 Tải xuống: 9108
Starch in food

VIDEO CLIP

Tải file | CÁC HỢP CHẤT POLYSACARIT