HÓA TIN & HÓA HỌC TÍNH TOÁN
Tài liệu liên quan đến hóa học tính toán, mô phỏng, mô hình hóa trong hóa học

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

Computational Methods in Surface and Colloid Science

Computational Chemistry and Molecular Modeling Principles and Applications - Springer 2008

Characterization of Porous Materials Using Molecular Theory and Simulation

file icon Tài liệu-Các số lượng tửhot!Tooltip 15/12/2010 Tải xuống: 4780

Tài liệu-Các số lượng tử

Mô tả các electron trong nguyên tử, các mô hình nguyên tử

file icon Computational Organic Chemistryhot!Tooltip 07/11/2010 Tải xuống: 4219

COMPUTATIONAL ORGANIC CHEMISTRY

Tác giả Steven M. Bachrach

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Monte Carlo and Molecular Dynamics Simulations in Polymer Science

Publisher: Oxford University Press, USA 1995-07-27 | ISBN-10: 0195094387 |  608 page

file icon Computer Modelling of Microporous Materialshot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 4362

Computer Modelling of Microporous Materials

Mô hình hóa vật liệu mao quản

VIDEO CLIP

Tải file | HÓA TIN & HÓA HỌC TÍNH TOÁN