CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Các tài liệu liên quan đến công nghệ và các quá trình hóa học

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp

Tài liệu do Bộ Môi trường Nhật Bản phát hành,

file icon Chuyên đề-Sản xuất methanolTooltip 03/01/2015 Tải xuống: 505

Chuyên đề-Sản xuất methanol

Tác giả: TS Lê Kim Diên

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Chuyên đề-Chuyển hóa và sử dụng than

file icon Green Chemistry and Engineeringhot!Tooltip 27/04/2012 Tải xuống: 7310

Green Chemistry and Engineering

NXB  Elsevier Inc. 2007

file icon Nguyên lý hóa Công nghiệphot!Tooltip 02/11/2010 Tải xuống: 10363

Nguyên lý hóa công nghiệp

Tác giả: Chưa rõ

Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm

VIDEO CLIP

Tải file | CÔNG NGHỆ HÓA HỌC