CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Các tài liệu liên quan đến công nghệ và các quá trình hóa học

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]
Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm
file icon Nguyên lý hóa Công nghiệphot!Tooltip 02/11/2010 Tải xuống: 8868

Nguyên lý hóa công nghiệp

Tác giả: Chưa rõ

file icon Green Chemistry and Engineeringhot!Tooltip 27/04/2012 Tải xuống: 5652

Green Chemistry and Engineering

NXB  Elsevier Inc. 2007

Chuyên đề-Chuyển hóa và sử dụng than

file icon Chuyên đề-Sản xuất methanolTooltip 03/01/2015 Tải xuống: 505

Chuyên đề-Sản xuất methanol

Tác giả: TS Lê Kim Diên

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

VIDEO CLIP

Tải file | CÔNG NGHỆ HÓA HỌC