CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Các tài liệu liên quan đến công nghệ và các quá trình hóa học

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Tăng dần ]
file icon Nguyên lý hóa Công nghiệphot!Tooltip 02/11/2010 Tải xuống: 10118

Nguyên lý hóa công nghiệp

Tác giả: Chưa rõ

file icon Green Chemistry and Engineeringhot!Tooltip 27/04/2012 Tải xuống: 7066

Green Chemistry and Engineering

NXB  Elsevier Inc. 2007

Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm

Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp

Tài liệu do Bộ Môi trường Nhật Bản phát hành,

file icon Chuyên đề-Sản xuất methanolTooltip 03/01/2015 Tải xuống: 505

Chuyên đề-Sản xuất methanol

Tác giả: TS Lê Kim Diên

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Chuyên đề-Chuyển hóa và sử dụng than

VIDEO CLIP

Tải file | CÔNG NGHỆ HÓA HỌC