HÓA HỌC MỸ PHẨM-TINH DẦU-HƯƠNG LIỆU

Các tài liệu liên quan đến mỹ phẩm, tinh dầu, hương liệu, chất hoạt động bề mặt.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Giảm dần ]

Chuyên đề-Công nghệ sản xuất sorbitol

TS Vũ Thị Thu Hà

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Sưu tầm từ internet
Bài giảng chất hoạt động bề mặt

Chemistry For Pharmacy Students General Organic Natural Product Chemistry

Sách tham khảo dành cho sinh viên Hóa dược

VIDEO CLIP

Tải file | HÓA HỌC MỸ PHẨM-TINH DẦU-HƯƠNG LIỆU