HÓA HỌC MỸ PHẨM-TINH DẦU-HƯƠNG LIỆU

Các tài liệu liên quan đến mỹ phẩm, tinh dầu, hương liệu, chất hoạt động bề mặt.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]
Bài giảng chất hoạt động bề mặt

Chemistry For Pharmacy Students General Organic Natural Product Chemistry

Sách tham khảo dành cho sinh viên Hóa dược

Chuyên đề-Công nghệ sản xuất sorbitol

TS Vũ Thị Thu Hà

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Sưu tầm từ internet

VIDEO CLIP

Tải file | HÓA HỌC MỸ PHẨM-TINH DẦU-HƯƠNG LIỆU