Chi tiết tài liệu:  Oxidation of Alcohols to Aldehydes and Ketones
PropertyValue
Tên tài liệuOxidation of Alcohols to Aldehydes and Ketones
Kích thước File2.72 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửihoahocngaynay
Gửi ngày 22/03/2010 18:38
Nhóm được phépEverybody
Quản lýEditor
Tải xuống16224 Tải xuống
Cập nhật 22/03/2010 18:40

VIDEO CLIP

Chi tiết về tài liệu | Oxidation of Alcohols to Aldehydes and Ketones