Chi tiết tài liệu:  Self-healing Materials
PropertyValue
Tên tài liệuSelf-healing Materials
Kích thước File5.13 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửitobinh
Gửi ngày 04/08/2014 00:00
Nhóm được phépEverybody
Quản lýEditor
Tải xuống3208 Tải xuống
Cập nhật 03/08/2014 20:47

VIDEO CLIP

Chi tiết về tài liệu | Self-healing Materials