mendeleev(Hóa học ngày nay-H2N2)-Chúng ta đã biết, phát minh vĩ đại nhất trong cuộc đời hoạt động khoa học của Menđeleep là định luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Sau đó là đến những công trình nghiên cứu về lý thuyết dung dịch. Sau đây là mẩu chuyện nhỏ về phát minh của ông.Vào năm 1863, khi vừa tròn 29 tuổi, Menđeleep đã được bầu là phó giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Petecpua. Ông đọc bài giảng về hoá hữu cơ, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học. Nhiều vấn đề hấp dẫn sự chú ý của nhà khoa học t [ … ]
nobel2009(Hóa học ngày nay-H2N2)-Người Mỹ một lần nữa hãnh diện khi hai khoa học gia đồng hương của họ cùng chia sẻ Nobel Hóa học với một đồng nghiệp người Israel.

Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển hôm qua xướng tên Venkatraman Ramakrishnan - người Mỹ gốc Ấn [ … ]

Nitrogen-cycle

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Phản ứng Haber - Bosch là một trong những phản ứng nổi tiếng nhất và được áp dụng rộng rãi trong sản xuất hóa chất công nghiệp. Đây là phản ứng cố định đạm (nitơ) bằng cách sử dụng xúc tác sắt đơn giản để sản xuất amoniă [ … ]

nha_hoa_hoc

(Hóa học ngày nay-H2N2) Tuổi thọ của các nhà hóa học như thế nào?

Nhà hóa học phải thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, đôi khi phải đứng hàng ngày để theo dõi phản ứng hoá học... phải cân đo, đong đếm, ngửi chất độc ... điều này rất có hại cho [ … ]

DANH MỤC TÀI LIỆU

CÁC NHÀ HÓA HỌC