Câu chuyện về các nhà hóa học
Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục
21 Phát minh của hai tác giả đoạt giải Nobel vật lí 2010
22 5 nhà khoa học nữ đoạt giải L'Oréal-UNESCO 2011
23 Antoine Lavoisier
24 Giải Nobel Hóa học 2010
25 Alexander Fleming: người tìm ra Penixilin
26 Bernard Courtois (1777 – 1838 )
27 Thuyết Mendeleep về dung dịch
28 Giải Nobel hóa học 2009
29 Phản ứng Haber - Bosch và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của con người
30 Những điều chưa biết về tuổi thọ của các nhà hóa học