Tìm hiểu hóa học quanh ta
Tại sao trước khi dùng bình cứu hoả ta phải dốc ngược bình rồi mới mở vòi?

binh-chua-chay(H2N2)-Trong bình chữa cháy người ta thường để H2SO4 và muối cacbonat của natri. Khi cần dùng thì phải dốc ngược để hai chất tiếp xúc với nhau và phản ứng tạo CO2

NaHCO­3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.

Do CO2 là khí không duy trì sự cháy và nặng hơn không khí sẽ làm tắt lửa.


Nhưng không phải đám cháy nào cũng dùng CO2 để dập được ví dụ các vụ cháy kim loại có ái lực mạnh với Oxi như Mg , Al , K. Vì các kim loại đó sẽ kết hợp với Oxi trong CO2 và cháy rất mạnh trong CO2.

4Al   +  3 CO2     →   2Al2O3    +    3C

Trong trường hợp này dùng cát thì tốt hơn.

Hoahocngaynay.com

Thiết kế bởi hoahocngaynay.com