Tìm hiểu hóa học quanh ta
Vì sao trong công nghiệp thực phẩm, (NH4)2CO3 được dùng làm bột nở?

Trả lời:

NH4)2CO3 được dùng làm bột nở vì khi trộn vào bột mì, lúc nướng bánh (NH4)2CO3 phân huỷ thành các chất khí và hơi nên làm cho bánh xốp và nở.

(NH4)2CO3 —-> 2 NH3 + CO2 + H2O

Thiết kế bởi hoahocngaynay.com