Tìm hiểu hóa học quanh ta
Vì sao ném đất đèn xuống ao làm cá chết?

Trả lời:

Đất đèn có thành phần chính là canxicacbua khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen và canxihidroxit. CaC2 + 2H2O —-> C2H2 + Ca(OH)2

Axetilen có thể tác dụng với nước sinh ra andehitaxetic. Các chất này làm tổn thương đến hoạt động hô hấp của cá vì vậy có thể làm chết cá.

Thiết kế bởi hoahocngaynay.com