MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio-Reactor (Bể lọc sinh học bằng màng), có thể định nghĩa tổng quát là hệ thống xử lý vi sinh của nước thải bằng công nghệ lọc màng.

  • Chúng đạt hiệu quả rất cao đã được kiểm chứng trong việc khử cả thành phần vô cơ lẫn hữu cơ cũng như vi sinh vật trong nước thải.

  • MBR có thể được ứng dụng với bể lọc kỵ khí hay hiếu khí.

  • Việc ứng dụng MBR – kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể lọc sinh học như là một công đoạn trong quy trình xử lý nước thải có thể thay thế (trong vài trường hợp) cho vai trò tách cặn của bể lắng bậc hai và bể lọc nước đầu vào, do vậy có thể lược bỏ bể lắng bậc hai và vận hành với nồng độ MLSS cao hơn.  

Sơ đồ dây chuyền công nghệ với MBR:

mbr

Sơ đồ kiểu đặt ngập và kiểu đặt ngoài của môđun màng MBR:

xu ly nuoc thai bang mbr

Thông số kỹ thuật màng model MBR-1000:

mang loc

Vật liệu chế tạo

: Polypropylene

Độ dày mao dẫn

: 40 ~ 50 µm

Đường kính bó mao dẫn

: 450 µm

Đường kính khe mao dẫn

: 0.01 ~ 0.2 µm

Độ thấm khí

: 7.0 x 10-2 cm3/cm2 • S • cmHg

Độ xốp

: 40 ~ 50%

Chịu lực kéo dãn

: 120,000 kPa

Cường độ lọc thiết kế

: 6 ~ 9 L/m2/h

Diện tích môđun

: 8 m2/môđun

Áp lực vận hành

: -10 ~ -30 kPa

Công suất

: 1.0 ~ 1.2 m3/ngày

Kích thước bể lọc và cách thức lắp ghép hợp khối môđun màng MBR:

xu ly nuoc thai module

Tức là, cứ 4 môđun được ghép thành 1 blốc, 10 block ghép thành 1 khối, 10 khối lắp trong 1 bể lọc.

Kích thước môđun MBR, Block, Khối:

song chan rac

cong nghe mbr xu ly nuoc

xu ly nuoc thai

Phần kích thước bể lọc : W = 4000 mm; L = 7000 mm; D = 3500 mm; f = 3000 mm

Phần kích thước môđun MBR : a = 400 mm; b = 100 mm; c = 800 mm; d = 1100 mm

Màng MBR được thiết kế theo môđun lắp ghép hợp khối rất dễ bảo trì và nâng cấp sau này:

xu ly nuoc

Hoahocngaynay.com

Nguồn Công ty môi trường VIETTECH

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
comments

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xử lý nước thải bằng công nghệ MBR