PANi can be synthesized by electrochemical techniques in an acid solution on metal electrodes. Tree techniques usually applied are cyclic voltammetry (CV), potentiostatic (PS)  and galvanostatic (GS) polarisation, among them GS method has many advantages.

Using electric current density J = 7 mA/cm2, concentration of aniline monomer 5 up to 30 g/l in H2SO4 1M solution, synthesis of polyaniline was realised continuously during 3 h and 5 h. It has been found that both polymer product conversion and electric current reaction productivity, Hmand HJ respectively, are relatively high. HJ depends strongly on the monomer concentration.

Polimer dẫn điện đang được quan tâm phát triển ở nhiều nước công nghiệp trên thế giới, trong đó polianilin (PANi). Một trong những lĩnh vực ứng dụng điển hình là tạo màng bảo vệ chống ăn mòn.

Tác giả: Hoàng Thị Ngọc Quyên, Lê Xuân Quế, Đặng Đình Bạch

ITIMS, Đại học Bách khoa Hà Nội

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (Nghien-cuu-polime-hoa-anilin.PDF)Nghien-cuu-polime-hoa-anilin.PDFNghiên cứu polyme hóa anilin bằng phân cực điện hóa146 Kb22/11/2010 03:33
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
comments

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

QUẢNG CÁO

Nghiên cứu polyme hóa anilin bằng phân cực điện hóa