GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC

Những giáo trình ngành Hóa được dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]
file icon Bài tập Hóa hữu cơ-Tập1hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 26576

Bài tập hóa hữu cơ-Tập 1

Chưa rõ tác giả

Tài liệu dùng cho học sinh chuyên hóa

Sinh viên đại học

Giáo viên giảng dạy hóa học

file icon Bài tập hóa hữu cơ-T2hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 21186

Bài tập hóa hữu cơ-Tập 2

Chưa rõ tác giả

Tài liệu dùng cho học sinh chuyên hóa

Sinh viên đại học

Giáo viên giảng dạy hóa học
file icon Hóa hữu cơ-Tập 1hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 11493

Hóa hữu cơ-Tập 1

Tác giả: PGS-TS Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục

file icon Hóa hữu cơ-Tập 2hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 10422

Hóa hữu cơ-Tập 2

Tác giả: PGS-TS Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục
file icon Hóa hữu cơ-Tập 3hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 8074

Hóa hữu cơ-Tập 3

Tác giả: PGS-TS Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục

file icon Hóa học Vô cơ-Tập 1hot!Tooltip 27/10/2010 Tải xuống: 9933

Hóa học Vô cơ-Tập 1

Tác giả: Hoàng Nhâm

NXB Giáo dục

file icon Hóa học Vô cơ-Tập 2hot!Tooltip 27/10/2010 Tải xuống: 9975

Hóa học Vô cơ-Tập 2

Tác giả: Hoàng Nhâm

NXB Giáo dục

file icon Hóa vô cơ-Tập 3hot!Tooltip 02/11/2010 Tải xuống: 10646

Hóa vô vơ-Tập 3

Tác giả: Hoàng Nhâm

Giáo trình sản phẩm dầu mỏ thương phẩm

Tác giả: ThS Trương Hữu Trì

file icon Giáo trình nhập môn hóa lượng tửhot!Tooltip 19/11/2010 Tải xuống: 4168

Giáo trình nhập môn hóa lượng tử

Tác giả: Lâm Ngọc Thiềm, Lê Kim Long

Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội

 

Trang 2 trong tổng số 7

QUẢNG CÁO

Tải file | GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC