Tên tiêu chuẩn

TCVN

Chất tẩy rửa tổng hợp. Danh mục chỉ tiêu, chất lượng

4786-89

Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa. p.p phân chia mẫu

5454-99

Xà phòng và chất tẩy rửa. Lấy mẫu trong sản xuất

5491-91

Chất hoạt động bề mặt - Chất tẩy rửa - Xác định CHĐ Anion thủy phân được và không thủy phân được trong điều kiện axit

5456-91

Chất tẩy rửa tổng hợp: phương pháp xác định chỉ số nồng độ ion hydro (độ pH)

5458-91

Chất tẩy rửa tổng hợp: phương pháp xác định thành phần hạt

5459-91

Chất tẩy rửa tổng hợp: phương pháp xác định độ xốp riêng

5460-91

Chất tẩy rửa tổng hợp chứa Enzim: Phương pháp xác định hoạt độn protein

5461-91

Phương pháp thử độ sinh học của ankylbenzen sunfonat

6334-98

Xà phòng bánh: Phương pháp thử

1557-91

Xà phòng tắm dạng bánh: Yêu cầu kỹ thuật

2224-91

Xà phòng giặt dạng bánh: Yêu cầu kỹ thuật

2225-91

Bột giặt. Xác định tổng hàm lượng phôtph (V) oxit: p.p khối lượng quinolin photpho molipđat

5489-91

Bột giặt. Xác định hàm lượng Oxy hoạt tính, p.p chuẩn độ

5490-91

Xà phòng gội đầu và tắm dạng lỏng (sampun). Phương pháp xác định chất hoạt động bề mặt

5492-91

Xà phòng gội đầu và tắm dạng lỏng (sampun). Phương pháp xác định hàm lượng clorua

5493-91

Xà phòng gội đầu và tắm dạng lỏng (sampun). Phương pháp xác định hàm lượng Sunfat

5494-91

Kem đánh răng. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

5816-94

Chất hoạt động bề mặt - chất tẩy rửa - xác định chất hoạt động động anion bằng phương pháp chuẩn độ hai pha trực tiếp

5455-98

Bột giặt tổng hợp

5720-93

Phương pháp thử độ phân hủy sinh học của chất tẩy rửa tổng hợp

6969-01

Kem giặt tổng hợp gia dụng

6970-01

Nước tổng hợp dùng cho nhà bếp

6971-01

Nước gội đầu

6972-01
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
comments
Xà phòng-Bột giặt-Kem đánh răng