Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học
Green-Chemistry-Engineering

Các qui trình mới trong phòng thí nghiệm có thể ngăn cản việc tạo ra các chất gây ô nhiễm và sản xuất ra những sản phẩm không gây tổn hại tới môi trường. Công nghệ đang phát triển này đang làm giảm thiểu việc sử dụng các nguyên liệu có hại trong thiết kế và phát triển, do đó đây là một phương pháp tiếp cận mới mẻ để giảm bớt ô nhiễm.

Cheryl Pellerin là một người chuyên viết về chủ đề khoa học cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Văn phòng Các chương trình thông tin quốc tế.

Thuật ngữ hóa chất xanh chỉ việc thiết kế ra những sản phẩm hóa [ … ]

DANH MỤC TÀI LIỆU

HÓA HỌC XANH