Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

HÓA HỮU CƠ
Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hóa học hữu cơ

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Tinh luyện và tái chế vàngTooltip 03/08/2014 Tải xuống: 575
Tinh luyện và tái chế vàng
file icon Độc chất họcTooltip 31/10/2013 Tải xuống: 809

Độc chất học

file icon Mental ChemistryTooltip 20/05/2013 Tải xuống: 589

Mental Chemistry

Charles F. Haanel

file icon Chemistry-Foundations and Applicationshot!Tooltip 22/02/2011 Tải xuống: 15482

Chemistry-Foundations and Applications

file icon Hydrogen Bonding:New Insights hot!Tooltip 19/11/2010 Tải xuống: 3956
Hydrogen Bonding:New Insights
file icon Solid phase organic synthesishot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 4549

Tác giả: Kenvin Burgress

Solid phase organic synthesis

Edition: 2000

file icon The Lipid Handbookhot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 4026

The Lipid Handbook  Edition 3rd

Tác giả: Gunstone

file icon Thuốc thử hữu cơhot!Tooltip 12/04/2010 Tải xuống: 29669

Tác giả: Không rõ tác giả

Tài liệu “Thuốc thử hữu cơ” gồm 2 phần: phần 1 bao gồm nội dung lý thuyết của Thuốc thử hữu cơ và phần 2 là phần tra cứu các Thuốc thử hữu cơ và ứng dụng của chúng.

file icon Advanced organic chemistry-Part Bhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 8087

Advanced organic chemistry-Part B

Hóa học hữu cơ hiện đại-Phần B

file icon Advanced organic chemistry-Part Ahot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 9881

Advanced organic chemistry-Part A

Hóa học hữu cơ hiện đại-Phần 1

Trang 1 trong tổng số 2
Tải file | HÓA HỮU CƠ