Tìm hiểu hóa học quanh ta
Châm nến không cần lửa

- Hoá chất: KMnO4, H2SO4 đặc

- Dụng cụ: đèn cồn, đũa thuỷ tinh

- Cách làm: Lấy đũa thuỷ tinh nhúng vào axit H2SO4 đặc và chất rắn KMnO, rồi châm vào bấc đèn cồn, nó sẽ tự bùng cháy.

- Giải thích:

H2SO4 + 2KMnO4 -> K2SO4 +2 HMnO4

dưới tác dụng của H2SO4 đậc, HMnO4 mất nước tạo Mn­2O7. Mn2O7 có tính oxi hoá cực mạnh, rượu etylic ( cồn) bốc cháy khi tiếp xúc với Mn2O7.

Thiết kế bởi hoahocngaynay.com