Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học
Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
21 Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm sắt điện Pb(Zr0,825Ti0,175)O3 pha tạp Cr3+ Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 3480
22 Nghiên cứu thành phần hóa học cây Kydia glabrescens Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 3574
23 Hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ ̣(La, Pr, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hỡp tributylphotphat và axit 2-etylhexyl 2-etylhexyl photphonic từ dung dịch axit nitric Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 3550
24 Tổng hợp và hoạt tính độc tế bào của một số dẫn xuất của 4',5,6-trihidroxy-3,3',7-trimetoxyflavon được phân lập từ cây Miliusa balansae Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 3259
25 Nghiên cứu polyme hóa anilin bằng phân cực điện hóa Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 4189
26 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác phân hủy phenol trên màng TiO2-đế kính Thứ năm, 18 Tháng 11 2010 3838
27 Nghiên cứu khả năng hòa tách quặng uran bằng phương pháp cacbonat Thứ năm, 18 Tháng 11 2010 3275
28 Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất của rhodanin Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3492
29 Nghiên cứu điều chế propranolol hydroclorid Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 4256
30 Tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đốt than, một nguồn tài nguyên quí giá cần được sử dụng Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3576
31 Kết quả nghiên cứu bón phân thích hợp cho cà phê vối kinh doanh trên đất đỏ bazan tỉnh Đắk Nông Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3921
32 Tái sử dụng polycacbonat phế thải Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 4126
33 Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến quá trình tổng hợp oxit nhôm mao quản trung bình có trật tự bằng phương pháp sol-gel có sử dụng chất định hướng cấu trúc Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3313
34 Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại mang Pt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3443
35 Nghiên cứu chế tạo điện cực tiếp đất sử dụng trong công nghiệp điện và dân dụng Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3228
36  Nghiên cứu nâng cao chất lượng sữa chua đậu nành bằng phương pháp vi gói vi khuẩn lactic Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3689
37 Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3365
38 Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính xúc tác của nano vàng trên chất mang Fe2O3 Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3241
39 Phổ hồng ngoại, cấu trúc và tính chất nhiệt của vật liệu polyme blend trên cơ sở Poly axit lactic và copoyme elylen- vinylaxetat Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3996
40 Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Aluminophotphat mao quản trung bình Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 3224
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU