Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

THÔNG BÁO

- Do một số vấn đề về kỹ thuật, BTQ đã đặt lại chức năng phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hoahocngaynay.com mới có thể tải tài liệu về.
- Các tài liệu trên hoahocngaynay.com được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hoahocngaynay.com không giữ bản quyền về các tài liệu này.

HÓA HỮU CƠ
Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hóa học hữu cơ

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Tăng dần ]
file icon Thuốc thử hữu cơhot!Tooltip 12/04/2010 Tải xuống: 29820

Tác giả: Không rõ tác giả

Tài liệu “Thuốc thử hữu cơ” gồm 2 phần: phần 1 bao gồm nội dung lý thuyết của Thuốc thử hữu cơ và phần 2 là phần tra cứu các Thuốc thử hữu cơ và ứng dụng của chúng.

Tác giả: GABRIEL TOJO and MARCOSFERNANDEZ

AGuidetoCurrentCommonPractice

NXB: SpringerScienceþBusinessMedia,Inc.2006

file icon Chemistry-Foundations and Applicationshot!Tooltip 22/02/2011 Tải xuống: 15661

Chemistry-Foundations and Applications

file icon Advanced organic chemistry-Part Ahot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 10014

Advanced organic chemistry-Part A

Hóa học hữu cơ hiện đại-Phần 1

file icon Advanced organic chemistry-Part Bhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 8084

Advanced organic chemistry-Part B

Hóa học hữu cơ hiện đại-Phần B

file icon Solid phase organic synthesishot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 4609

Tác giả: Kenvin Burgress

Solid phase organic synthesis

Edition: 2000

file icon The Lipid Handbookhot!Tooltip 14/04/2010 Tải xuống: 4093

The Lipid Handbook  Edition 3rd

Tác giả: Gunstone

file icon Hydrogen Bonding:New Insights hot!Tooltip 19/11/2010 Tải xuống: 3974
Hydrogen Bonding:New Insights
file icon Độc chất họcTooltip 31/10/2013 Tải xuống: 856

Độc chất học

file icon Mental ChemistryTooltip 20/05/2013 Tải xuống: 608

Mental Chemistry

Charles F. Haanel

Trang 1 của 2
Tải file | HÓA HỮU CƠ