Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

THÔNG BÁO

- Do một số vấn đề về kỹ thuật, BTQ đã đặt lại chức năng phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hoahocngaynay.com mới có thể tải tài liệu về.
- Các tài liệu trên hoahocngaynay.com được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hoahocngaynay.com không giữ bản quyền về các tài liệu này.

HẤP PHỤ-XÚC TÁC
Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hấp phụ, xúc tác

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Tăng dần ]
file icon Adsorption Technology & Designhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 7599

Công nghệ các quá trình hấp phụ

Tác giả: W. J. Thomas, Barry Crittenden

Adsorption Technology & Design,

Elsevier-1998

file icon Bài giảng-Hấp phụ và xúc táchot!Tooltip 28/03/2011 Tải xuống: 6545
Trần Mai Phương-ĐHBK TPHCM
file icon Adsorption Analysis Equilibria and Kineticshot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 6468

Adsorption Analysis  Equilibria and Kinetics

Giới thiệu các quá trình hấp phụ, động học hấp phụ

Ordered Porous Nanostructures and Applications
file icon Adsorptionhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 3531

Adsorption-Hấp phụ

Tác giả: Ruthven

file icon Adsorption by powders and porous solidshot!Tooltip 12/04/2010 Tải xuống: 3127
Adsorption by powders and porous solids
file icon Pressure Swing Adsorptionhot!Tooltip 23/03/2010 Tải xuống: 2636
Pressure Swing Adsorption
file icon Adsorbents - fundamentals and applicationshot!Tooltip 22/03/2010 Tải xuống: 2476

Tác giả: RalphT.Yang, DwightF.Benton

Professor of Chemical Engineering

UniversityofMichigan

GAS ADSORPTION EQUILIBRIA-Experiment Methods and Adsorption Isotherms
file icon Adsorption and Drug Developmenthot!Tooltip 19/03/2010 Tải xuống: 1765

Tài liệu tham khảo về hấp phụ trong dược phẩm.

Tác giả: ALEXAVDEEF

Trang 1 của 2
Tải file | HẤP PHỤ-XÚC TÁC