Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

THÔNG BÁO

- Do một số vấn đề về kỹ thuật, BTQ đã đặt lại chức năng phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hoahocngaynay.com mới có thể tải tài liệu về.
- Các tài liệu trên hoahocngaynay.com được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hoahocngaynay.com không giữ bản quyền về các tài liệu này.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÓA CHẤT
Các văn bản của nhà nước liên quan đến hóa chất

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]
file icon Luật Hóa chất 2007Tooltip 15/01/2013 Tải xuống: 275

Luật Hóa chất 2007

file icon Nghị định 108/2008/NĐ-CPTooltip 15/01/2013 Tải xuống: 102
Nghị định 108/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật Hóa chất
file icon Nghị định 26/2011/NĐ-CP-Phần 2Tooltip 15/01/2013 Tải xuống: 124

Nghị định 108/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP

file icon Nghị định 26/2011/NĐ-CP-Phần 1Tooltip 15/01/2013 Tải xuống: 127

Nghị định 108/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP

file icon Thông tư 28/2010/TT-BCTTooltip 15/01/2013 Tải xuống: 159

Thông tư 28/2010/TT-BCT ban hành quy định Luật hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

file icon Thông tư 18/2011/TT-BCTTooltip 15/01/2013 Tải xuống: 100

Nghị định 18/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2010/TT-BCT

file icon Thông tư 40/2011/TT-BCTTooltip 15/01/2013 Tải xuống: 129

Thông tư 40/2011/TT-BCT quy định về khai báo hóa chất do Bộ Công thương ban hành

file icon Thông tư 04/2012/TT-BCTTooltip 15/01/2013 Tải xuống: 255

Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

file icon Quyết định 768/2012/QĐ-TTgTooltip 15/01/2013 Tải xuống: 153

Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án "Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

file icon Chỉ thị 03/2013/CT-TTgTooltip 13/03/2013 Tải xuống: 190

Chỉ thị số 03/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại nhằm ngăn ngừa, ứng phó có hiệu quả sự cố hóa chất độc hai trên phạm vi cả nước.

Trang 1 của 2
Tải file | VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÓA CHẤT