Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Kinetic Energy in a Gas

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Kinetic Energy in a GasVideo from: http://www.chemtopics.com/unit07/munit7.htm

Bình luận

JComments không được cài đặt.
THƯ VIỆN VIDEO CLIP - Kinetic Energy in a Gas