Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

- TCVN 1058:1978: Hóa chất. Phân nhóm và ký hiệu, mức độ tinh khiết.

Số trang: 9

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 1058-71

- TCVN 3805:1983: Natri hydroxit kỹ thuật. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

Số trang: 6.

Tình trạng: Còn hiệu lực

- TCVN 4985-89: Quy phạm vận chuyển an toàn chất phóng xạ.

Số trang: 52.

Tình trạng: Còn hiệu lực

- TCVN 4245:1996: Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxy, axetylen.

Số trang: 23.

Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay thế cho: TCVN 4245-86

- TCVN 6174:1997._ Vật liệu nổ công nghiệp. Yêu cầu an toàn về sản xuất, nghiệm thu và thử nổ…

Số trang: 16.

Tình trạng: Còn hiệu lực.

- TCVN 6304:1997: Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển.

Số trang: 12.

Tình trạng: Còn hiệu lực

- TCVN 6484:1999: Khí đốt hoá lỏng (LPG). Xe bồn vận chuyển. Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng.

Số trang: 18.

Tình trạng: Còn hiệu lực

- TCVN 6485:1999: Khí đốt hoá lỏng (LPG). Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít. Yêu cầu an toàn.

Số trang: 16.

Tình trạng: Còn hiệu lực

- TCVN 5507:2002: Hoá chất nguy hiểm. Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

Số trang: 41.

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 5507:1991.

- TCVN 3731:2007._Sản phẩm hoá học dạng lỏng sử dụng trong công nghiệp. Xác định khối lượng riêng ở 20 độ C...

Số trang: 7.

Tình trạng: Còn hiệu lực.

- TCVN 6881:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất. Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng và khí của vật liệu làm quần áo bảo vệ.

Số trang: 41.

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 6881:2001

- TCVN 6691:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất lỏng. Phương pháp thử độ chống thấm chất lỏng của vật liệu.

Số trang: 12.

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 6691:2000.

- TCVN 6692:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất lỏng. Xác định độ chống thấm chất lỏng dưới áp suất của vật liệu làm quần áo bảo vệ.

Số trang: 23.

Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay thế cho: TCVN 6692:2000

- TCVN 7762:2007: Chai chứa khí. Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp.

Số trang: 11.

Tình trạng: Còn hiệu lực

- TCVN 2615:2008._ Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng amoniac. Phương pháp chuẩn độ...

Số trang: 7.

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay cho: TCVN 2615:1993

- TCVN 5530:2010: Thuật ngữ hóa học. Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học.

Số trang: 39.

Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 5530:1991.

- TCVN 8611:2010: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Thiết kế hệ thống trên bờ....

Số trang : 150.

Tình trạng: Còn hiệu lực

- TCVN 8613:2010._Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Quy trình giao nhận sản phẩm

Số trang : 27.

Tình trạng: Còn hiệu lực.

- TCVN 8616:2010: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển....

Số trang : 127.

Tình trạng: Còn hiệu lực

- TCVN 8389-3:2010: Khẩu trang y tế. Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

Số trang : 22.

Tình trạng: Còn hiệu lực

- TCVN 6223:2011._Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LGP). Yêu cầu chung về an toàn.

Số trang : 11.

Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay cho: TCVN 6223:1996

Hoahocngaynay.com

Nguồi nilp.vn

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2

Tin liên quan:
Tin mới hơn:

Một số tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn, bảo quản và vận chuyển hóa chất