Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học
Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dầu cỏ chanh-TCVN 6030:1995 Hóa Học Ngày Nay 3456
2 Tinh dầu thông-TCVN 4189-86 Hóa Học Ngày Nay 4628
3 Dầu quế TCVN 6029:1995 Hóa Học Ngày Nay 3330
4 Nhựa thông-TCVN 4188-86 Hóa Học Ngày Nay 7041
5 Phương pháp xác định nhiệt độ nóng chảy-TCVN 4336-86 Hóa Học Ngày Nay 16413
6 Phương pháp xác định chỉ số khúc xạ-TCVN: 4335-86 Hóa Học Ngày Nay 7805
CÁC CHẤT HỮU CƠ-TINH DẦU