Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Tên tiêu chuẩn

TCVN

Phân khoáng: phương pháp xác định cỡ hạt

4853-89

Phân khoáng: phương pháp xác định độ bền tính của các hạt

4852-89

Ure nông nghiệp. Yêu cầu kỹ thuật

2619-94

Ure nông nghiệp. Phương pháp thử

2620-1994

Phân bón vi sinh vật - Thuật ngữ

6169-1996

Supe phốt phát đơn

4440-87

Phân bón vi sinh vật cố định nitơ

6166-1996

Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan

6167-1996

Phân bón vi sinh vật phân giải xenluloza

6168-1996

Phân lân Canxi magiê (phân lân nung chảy)

1078-99

Quặng apatit. Phương pháp thử

180-86

Quặng apatit. Yêu cầu kỹ thuật

4296-86

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2
Lazada Vietnam
Các tiêu chuẩn phân bón