Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Tiêu chuẩn Việt Nam về gia vị

SỐ HIỆU

HIỆU LỰC

TIÊU ĐỀ

TẢI VỀ

TCVN 1459:1996

1996

Mì chính

Chi tiết

TCVN 1460:1997

1997

Mì chính. Phương pháp thử

Chi tiết

TCVN 1763-86

27/12/1986

Nước chấm. Yêu cầu kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 1764-75

1975

Nước chấm. Phương pháp thử

Chi tiết

TCVN 2080-86

31/12/1986

ớt bột xuất khẩu

Chi tiết

TCVN 3973-84

1984

Muối ăn (Natri clorua). Phương pháp thử

Chi tiết

TCVN 3974-84

1984

Muối ăn. Yêu cầu kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 4045:1993

1993

Hạt tiêu. Phương pháp thử

Chi tiết

TCVN 4886-89

25/12/1989

Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật

Chi tiết

TCVN 4888-89

25/12/1989

Gia vị. Tên gọi. Danh mục đầu tiên

Chi tiết

TCVN 4889-89

25/12/1989

Gia vị. Lấy mẫu

Chi tiết

TCVN 4890-89

25/12/1989

Gia vị. Xác định độ mịn bằng phương pháp sàng tay (phương pháp chuẩn)

Chi tiết

TCVN 4892-89

25/12/1989

Gia vị. Xác định tạp chất

Chi tiết

TCVN 5104-90

28/11/1990

Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Phương pháp xác định khả năng thử nếm của người cảm quan

Chi tiết

TCVN 5484-2002

2002

Gia vị. Xác định tro không tan trong axit

Chi tiết

TCVN 5485-91

1991

Gia vị. Xác định chất chiết hòa tan trong nước

Chi tiết

TCVN 5486-2002

2002

Gia vị. Xác định chất chiết ete không bay hơi

Chi tiết

TCVN 5647:1992

1992

Muối iốt

Chi tiết

TCVN 6487:1999

1999

Bột canh iốt. Phương pháp xác định hàm lượng iốt

Chi tiết

TCVN 7036:2002

2002

Hạt tiêu đen (piper nigrum L.).Quy định kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 7037:2002

2002

Hạt tiêu trắng (piper nigrum L.). Quy định kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 7038:2002

2002

Gia vị. Xác định tro tổng số

Chi tiết

TCVN 7039:2002

2002

Gia vị và gia vị thảo mộc. Xác định hàm lượng dầu bay hơi

Chi tiết

TCVN 7040:2002

2002

Gia vị. Xác định độ ẩm. Phương pháp chưng cất lôi cuốn

Chi tiết

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2
Lazada Vietnam
Tiêu chuẩn Việt Nam về gia vị