Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Tiêu chuẩn Việt Nam về cà phê

SỐ HIỆU TC

HIỆU LỰC

TÊN TIÊU CHUÂN

TẢI VỀ

TCVN 1279:1993

09/02/1993

Cà phê nhân. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

Chi tiết

TCVN 4193:2001

2001

Cà phê nhân. Yêu cầu kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 4334:2001

2001

Cà phê và các sản phẩm của cà phê. Thuật ngữ và định nghĩa

Chi tiết

TCVN 4807:2001

2001

Cà phê nhân. Phương pháp xác định cỡ hạt bằng sàng tay

Chi tiết

TCVN 4808-89

25/12/1989

Cà phê nhân. Phương pháp kiểm tra ngoại quan. Xác định tạp chất và khuyết tật

Chi tiết

TCVN 4809-89

25/12/1989

Xiên lấy mẫu cà phê nhân

Chi tiết

TCVN 5248-90

31/12/1990

Cà phê. Thuật ngữ và giải thích về thử nếm

Chi tiết

TCVN 5249-90

31/12/1990

Cà phê. Phương pháp thử nếm

Chi tiết

TCVN 5250-90

31/12/1990

Cà phê rang. Yêu cầu kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 5251-90

31/12/1990

Cà phê bột. Yêu cầu kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 5252-90

31/12/1990

Cà phê bột. Phương pháp thử

Chi tiết

TCVN 5253-90

1990

Cà phê. Phương pháp xác định hàm lượng tro

Chi tiết

TCVN 5567:91

30/10/1991

Cà phê hòa tan. Phương pháp xác định hao hụt khối lượng ở nhiệt độ 70oC dưới áp suất thấp

Chi tiết

TCVN 5702:93

09/02/1993

Cà phê nhân. Lấy mẫu

Chi tiết

TCVN 6536:99

1999

Cà phê nhân. Xác định độ ẩm (phương pháp thông thường)

Chi tiết

TCVN 6537:99

1999

Cà phê nhân đóng bao. Xác định độ ẩm (phương pháp chuẩn)

Chi tiết

TCVN 6538:99

1999

Cà phê nhân. Chuẩn bị mẫu thử cảm quan

Chi tiết

TCVN 6539:99

1999

Cà phê nhân đóng bao. Lấy mẫu

Chi tiết

TCVN 6601:00

2000

Cà phê nhân. Xác định tỷ lệ hạt bị côn trùng gây hại

Chi tiết

TCVN 6602:00

2000

Cà phê nhân đóng bao. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển

Chi tiết

TCVN 6603:00

2000

Cà phê. Xác định hàm lượng cafein. Phương pháp dùng sắc ký lỏng cao áp

Chi tiết

TCVN 6604:00

2000

Cà phê. Xác định hàm lượng cafein (phương pháp chuẩn)

Chi tiết

TCVN 6605:00

2000

Cà phê tan đựng trong thùng có lót. Lấy mẫu

Chi tiết

TCVN 6606:00

2000

Cà phê tan. Phân tích cỡ hạt

Chi tiết

TCVN 6928:01

2001

Cà phê nhân. Xác định sự hao hụt khối lượng ở 105oC

Chi tiết

TCVN 6929:01

2001

Cà phê nhân. Hướng dẫn phương pháp mô tả các quy định

Chi tiết

ĐLVN 27:1998

30/12/1998

Máy đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê. Quy trình kiểm định

Chi tiết

TCVN 7031:02

2002

Cà phê nhân và cà phê rang. Xác định mật độ khối chảy tự do của hạt nguyên (phương pháp thông thường)

Chi tiết

TCVN 7032:02

2002

Cà phê nhân. Bảng tham chiếu đánh giá khuyết tật

Chi tiết

TCVN 7033:02

2002

Cà phê hòa tan. Xác định hàm lượng Cacbonhydrat tự do và tổng số. Phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao

Chi tiết

TCVN 7034:02

2002

Cà phê hoà tan. Xác định mật độ khối chảy tự do và mật độ khối nén chặt

Chi tiết

TCVN 7035:02

2002

Cà phê bột. Xác định độ ẩm. Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 103oC (Phương pháp thông thường)

Chi tiết

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2
Tiêu chuẩn Việt Nam về cà phê