Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Tiêu chuân Việt Nam về thịt và sản phẩm gia cầm

SỐ HIỆU TC

HIỆU LỰC

TIÊU CHUẨN

TẢI VỀ

TCVN 4833-1:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 1: Lấy mẫu

Chi tiết

TCVN 4833-2:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật

Chi tiết

TCVN 4835:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Đo độ pH. Phương pháp chuẩn

Chi tiết

TCVN 4836-89

25/12/1989

Thịt và sản phẩm thịt. Phương pháp xác định hàm lượng clorua

Chi tiết

TCVN 5110-90

24/12/1990

Chế biến gia cầm. Yêu cầu vệ sinh

Chi tiết

TCVN 5147-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng penixilin

Chi tiết

TCVN 5148-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng streptomyxin

Chi tiết

TCVN 5149-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng aureomyxin

Chi tiết

TCVN 5150-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định dư lượng thyroxin

Chi tiết

TCVN 5151-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định hàm lượng chì

Chi tiết

TCVN 5152-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân

Chi tiết

TCVN 5153-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện Salmonella

Chi tiết

TCVN 5154-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện Bacillus anthracis

Chi tiết

TCVN 5155-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện và đếm số Escherichia coli

Chi tiết

TCVN 5156-90

31/12/1990

Thịt và sản phẩm của thịt. Phương pháp phát hiện và đếm số staphylococus-aureus

Chi tiết

TCVN 5165-90

31/12/1990

Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

Chi tiết

TCVN 5168-90

31/12/1990

Thịt tươi. Hướng dẫn chung về kỹ thuật chế biến và yêu cầu vệ sinh

Chi tiết

TCVN 5247-90

31/12/1990

Đồ hộp thịt và thịt rau. Phương pháp xác định hàm lượng nitrit và nitrat

Chi tiết

TCVN 5667:1992

16/7/1992

Thịt và sản phẩm thịt. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

Chi tiết

TCVN 6389:2003

2003

Thịt cua đóng hộp

Chi tiết

TCVN 7046:2002

2002

Thịt tươi. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 7047:2002

2002

Thịt lạnh đông. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 7048:2002

2002

Thịt hộp. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 7049:2002

2002

Thịt chế biến có xử lý nhiệt. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 7050:2002

2002

Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

TCVN 7135:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng E.Coli. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng màng lọc

Chi tiết

TCVN 7136:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi. Kỹ thuật MPN và kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Chi tiết

TCVN 7137:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng nấm men và nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Chi tiết

TCVN 7138:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng Pseudomonas spp.

Chi tiết

TCVN 7139:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng brochthrix thermosphacta. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Chi tiết

TCVN 7140:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Phát hiện phẩm màu. Phương pháp sử dụng sắc ký lớp mỏng

Chi tiết

TCVN 7141:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Xác định phospho tổng số. Phương pháp quang phổ

Chi tiết

TCVN 7142:2002

2002

Thịt và sản phẩm thịt. Xác định tro tổng số

Chi tiết

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2
Lazada Vietnam
Tiêu chuẩn Việt Nam về thịt và sản phẩm gia cầm