Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Các Tiêu chuẩn về Pin - Ắc quy

SỐ HIỆU

TIÊU ĐỀ

SỐ TRANG

TCVN 7916-2:2008

Acqui khởi động loại chì-axit. Phần 2: Kích thước acqui, kích thước và đánh dấu đầu nối...

26

TCVN 7916-1:2008

Acqui khởi động loại chì-axit. Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm...

27

TCVN 6783:2000

Ngăn và bình acquy dùng cho hệ thống năng lượng quang điện. Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm...

15

TCVN 6782:2000

Bộ điều khiển nạp dùng cho hệ quang điện. Chất lượng thiết kế và thử nghiệm điển hình...

21

TCVN 6473:1999

Acquy kiềm sắt niken dùng cho mỏ hầm lò...

10

TCVN 2747:1993

Pin R20. Yêu cầu kỹ thuật...

07

TCVN 2746:1993

Pin R20. Phương pháp thử...

07

Hoahhocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tiêu chuẩn Việt Nam về Pin - Ắc quy