Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Tiêu chuẩn Việt Nam về que hàn, vật liệu hàn

SỐ HIỆU

TIÊU ĐỀ

SỐ TRANG

TCVN 8311:2010

Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy
Destructive tests on welds in metallic materials. Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints

10

TCVN 8310:2010

Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử kéo ngang
Destructive tests on welds in metallic materials. Transverse tensile test

14

TCVN 5402:2010

Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử va đập. Vị trí mẫu thử, hướng rãnh khía và kiểm tra
Destructive tests on welds in metallic materials. Impact test. Test specimen location, notch orientation and examination
Thay thế: TCVN 5402:1991

11

TCVN 5401:2010

Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại. Thử uốn.
Destructive tests on welds in metallic materials. Bend tests
Thay thế: TCVN 5401:1991

25

TCVN 3909:2000

Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử...

15

TCVN 3223:2000

Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp. Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung...

11

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lazada Vietnam
Tiêu chuẩn Việt Nam về que hàn, vật liệu hàn