Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Tiêu chuẩn Việt Nam về quặng nguyên liệu và khai khoáng

SỐ HIỆU

TIÊU ĐỀ

SỐ TRANG

TCVN 6780-4:2009

Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Phần 4: Công tác cung cấp điện
Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation. Part 4: Power supply
Thay thế: TCVN 6780-4:2000

17

TCVN 6780-3:2009

Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Phần 3: Công tác thông gió và kiểm tra khí mỏ...

14

TCVN 6780-2:2009

Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Phần 2: Công tác vận tải mỏ
Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation. Part 2: Transport of mine
Thay thế: TCVN 6780-2:2009

28

TCVN 6780-1:2009

Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Phần 1: Yêu cầu chung và công tác khai thác mỏ
Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation. Part 1: General requirements and exploitation
Thay thế: TCVN 6780-1:2000

25

TCVN 4296:2009

Quặng apatit. Yêu cầu kỹ thuật
Apatit ores. Specifications
Thay thế: TCVN 4296:1986

06

TCVN 180:2009

Quặng apatit. Phương pháp thử
Apatit ores. Test methods
Thay thế: TCVN 180:1986

20

TCVN 1837:2008

Trường thạch. Phương pháp phân tích hóa học.
Feldspar. Methods of chemical analysis
Thay thế: TCVN 1837:1976

17

TCVN 1836:2008

Trường thạch. Yêu cầu kỹ thuật chung.
Feldspar. General specifications
Thay thế: TCVN 1836:1976

06

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lazada Vietnam
Tiêu chuẩn Việt Nam về quặng nguyên liệu và khai khoáng