Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Kỹ thuật Hóa chất và thuốc thử

SỐ HIỆU

TIÊU ĐỀ

SỐ TRANG

TCVN 1694:2009

Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp. Kỹ thuật lấy mẫu. Sản phẩm hóa học rắn ở dạng hạt từ bột đến tảng thô

Chemical products for industrial use. Sampling techniques. Solid chemical products in the form of particles varying from powders to coarse lumps

Thay thế: TCVN 1694:1975

 

44

TCVN 7289:2003

Lấy mẫu sản phẩm hoá dùng trong công nghiệp. An toàn trong lấy mẫu.

Sampling of chemical products for industial use. Safety in sampling.

 

17

TCVN 5507:2002

Hoá chất nguy hiểm. Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển...

 

41

TCVN 6716:2000

 

Xác định tính độc của khí hoặc hỗn hợp khí...

24

TCVN 4294-86

Thuốc thử: Kali sunfat

4

TCVN 4293-86

Thuốc thử: Amoni Oxalat

5

TCVN 1272-86

Thuốc thử và hóa chất tinh khiết đặc biệt: Phương pháp Complexon xác định hàm lượng chất chính

10

TCVN 4066-85

Thuốc thử: Axeton

6

TCVN 3852-83

Thuốc thử và hóa chất tinh khiết đặc biệt: Lấy mẫu

2

TCVN 3778-83

Thuốc thử: Phương pháp xác định Asen

3

TCVN 3766-83

Thuốc thử Axit axetic

7

TCVN 3739-82

Thuốc thử Magiê clorua

5

TCVN 3733-82

Thuốc thử: Phương pháp xác định phần còn lại sau khi nung

2

TCVN 3732-82

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng cặn không tan trong nước

2

TCVN 3731-82

Sản phẩm hóa học lỏng: phương pháp xác định khối lượng riêng ở 20oC

3

TCVN 3728-82

Canxi cacbonat nhẹ xuất khẩu

2

TCVN 3291-80

Thuốc thử: Đồng sunfat CuSO4.5H2O

4

TCVN 3290-80

Thuốc thử: Amoni hydroxyt

6

TCVN 3289-80

Thuốc thử: Natri cacbonat khan

8

TCVN 2842-79

Thuốc thử: Kali clorua

5

TCVN 2841-79

Thuốc thử: Amoni clorua

6

TCVN 2323-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất anion: xác định hàm lượng tạp chất nitrit

2

TCVN 2322-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất photphat (trong dung dịch không màu)

3

TCVN 2321-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất cacbonat

2

TCVN 2320-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất clorua (trong dung dịch không màu)

2

TCVN 2319-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sunfat (trong dung dịch không màu)

2

TCVN 2318-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất nitrat (trong dung dịch không màu)

2

TCVN 2317-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất nitơ

4

TCVN 2316-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất axit silixilic

3

TCVN 2315-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định tạp chất anion, những chỉ dẫn chung

2

TCVN 2314-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sắt

7

TCVN 2313-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định tạp chất đồng

4

TCVN 2312-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất Na, K, Ca và Stroni

4

TCVN 2311-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất amoni (dung dịch không màu)

2

TCVN 2310-78

Thuốc thử: Xác định tạp chất kim loại nặng

3

TCVN 2309-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng nước

9

TCVN 2308-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Metyla đỏ

3

TCVN 2307-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Crezola đỏ

3

TCVN 2306-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Congo đỏ

2

TCVN 2305-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Mety da cam

3

TCVN 2304-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị fenola đỏ

3

TCVN 2303-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị lodeozin

3

TCVN 2302-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Dimetyla vàng

2

TCVN 2301-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Tropeolin000

3

TCVN 2300-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Tropeolin00

2

TCVN 2299-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị quỳ

3

TCVN 2298-78

Thuốc thử: Axit clohydric

6

TCVN 2297-78

Thuốc thử: Axit nitric

5

TCVN 2222-77

Thuốc thử: Axit Oxalic

6

TCVN 2221-77

Thuốc thử: Amoni sunfat

7

TCVN 2216-77

Thuốc thử: Phèn kép nhôm kali (nhôm - kali sunfat)

5

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2
Thuốc thử và các hóa chất tinh khiết