Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Kỹ thuật Hóa chất và thuốc thử

SỐ HIỆU

TIÊU ĐỀ

SỐ TRANG

TCVN 1694:2009

Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp. Kỹ thuật lấy mẫu. Sản phẩm hóa học rắn ở dạng hạt từ bột đến tảng thô

Chemical products for industrial use. Sampling techniques. Solid chemical products in the form of particles varying from powders to coarse lumps

Thay thế: TCVN 1694:1975

 

44

TCVN 7289:2003

Lấy mẫu sản phẩm hoá dùng trong công nghiệp. An toàn trong lấy mẫu.

Sampling of chemical products for industial use. Safety in sampling.

 

17

TCVN 5507:2002

Hoá chất nguy hiểm. Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển...

 

41

TCVN 6716:2000

 

Xác định tính độc của khí hoặc hỗn hợp khí...

24

TCVN 4294-86

Thuốc thử: Kali sunfat

4

TCVN 4293-86

Thuốc thử: Amoni Oxalat

5

TCVN 1272-86

Thuốc thử và hóa chất tinh khiết đặc biệt: Phương pháp Complexon xác định hàm lượng chất chính

10

TCVN 4066-85

Thuốc thử: Axeton

6

TCVN 3852-83

Thuốc thử và hóa chất tinh khiết đặc biệt: Lấy mẫu

2

TCVN 3778-83

Thuốc thử: Phương pháp xác định Asen

3

TCVN 3766-83

Thuốc thử Axit axetic

7

TCVN 3739-82

Thuốc thử Magiê clorua

5

TCVN 3733-82

Thuốc thử: Phương pháp xác định phần còn lại sau khi nung

2

TCVN 3732-82

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng cặn không tan trong nước

2

TCVN 3731-82

Sản phẩm hóa học lỏng: phương pháp xác định khối lượng riêng ở 20oC

3

TCVN 3728-82

Canxi cacbonat nhẹ xuất khẩu

2

TCVN 3291-80

Thuốc thử: Đồng sunfat CuSO4.5H2O

4

TCVN 3290-80

Thuốc thử: Amoni hydroxyt

6

TCVN 3289-80

Thuốc thử: Natri cacbonat khan

8

TCVN 2842-79

Thuốc thử: Kali clorua

5

TCVN 2841-79

Thuốc thử: Amoni clorua

6

TCVN 2323-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất anion: xác định hàm lượng tạp chất nitrit

2

TCVN 2322-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất photphat (trong dung dịch không màu)

3

TCVN 2321-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất cacbonat

2

TCVN 2320-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất clorua (trong dung dịch không màu)

2

TCVN 2319-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sunfat (trong dung dịch không màu)

2

TCVN 2318-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất nitrat (trong dung dịch không màu)

2

TCVN 2317-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất nitơ

4

TCVN 2316-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất axit silixilic

3

TCVN 2315-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định tạp chất anion, những chỉ dẫn chung

2

TCVN 2314-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sắt

7

TCVN 2313-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định tạp chất đồng

4

TCVN 2312-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất Na, K, Ca và Stroni

4

TCVN 2311-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất amoni (dung dịch không màu)

2

TCVN 2310-78

Thuốc thử: Xác định tạp chất kim loại nặng

3

TCVN 2309-78

Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng nước

9

TCVN 2308-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Metyla đỏ

3

TCVN 2307-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Crezola đỏ

3

TCVN 2306-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Congo đỏ

2

TCVN 2305-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Mety da cam

3

TCVN 2304-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị fenola đỏ

3

TCVN 2303-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị lodeozin

3

TCVN 2302-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Dimetyla vàng

2

TCVN 2301-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Tropeolin000

3

TCVN 2300-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị Tropeolin00

2

TCVN 2299-78

Thuốc thử: Chất chỉ thị quỳ

3

TCVN 2298-78

Thuốc thử: Axit clohydric

6

TCVN 2297-78

Thuốc thử: Axit nitric

5

TCVN 2222-77

Thuốc thử: Axit Oxalic

6

TCVN 2221-77

Thuốc thử: Amoni sunfat

7

TCVN 2216-77

Thuốc thử: Phèn kép nhôm kali (nhôm - kali sunfat)

5

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2
Lazada Vietnam
Thuốc thử và các hóa chất tinh khiết