Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Các hợp chất vô cơ

SỐ HIỆU

TIÊU ĐỀ

SỐ TRANG

TCVN 5719-2:2009

Axit sulfuric kỹ thuật. Phần 2: Phương pháp thử...

26

TCVN 5719-1:2009

Axit sulfuric kỹ thuật. Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật...

6

TCVN 5335:2009

Than hoạt tính dạng bột. Phương pháp thử

Powdery active carbon. Test method

Thay thế: TCVN 5335:1991

 

12

TCVN 3804:2009

Natri hydroxit sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng thủy ngân. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

Sodium hydroxide for industrial use. Determination of mercury content; Flameless atomic absorption spectrometric method

Thay thế: TCVN 3804:1983

 

14

TCVN 3794:2009

Natri hydroxit sử dụng trong công nghiệp. Lấy mẫu. Mẫu thử. Chuẩn bị dung dịch gốc dùng cho phân tích

Sodium hydroxide for industrial use. Sampling. Test Sample. Preparation of the main solution for carrying out certain determinations

Thay thế: TCVN 3974:1983

 

6

TCVN 1446:2009

Natri silicoflorua kỹ thuật Technical sodium silicofluoride

Thay thế: TCVN 1446:1973

 

10

TCVN 8005:2008

Amoniac khan hoá lỏng sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng nước. Phương pháp Kark Fischer...

10

TCVN 2617:2008

Amoniac khan hoá lỏng sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng dầu. Phương pháp khối lượng và quang phổ hồng ngoại...

12

TCVN 2616:2008

Amoniac khan hoá lỏng sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng nước. Phương pháp thể tích...

7

TCVN 2615:2008

Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng amoniac. Phương pháp chuẩn độ...

7

TCVN 2614:2008

Amoniac khan hoá lỏng sử dụng trong công nghiệp. Lấy mẫu. Lấy mẫu phòng thí nghiệm...

9

TCVN 6303-97

Nhôm sunfat kỹ thuật

11

TCVN 6302-97

Amoni clorua kỹ thuật

12

TCVN 2618-93

Amoniac lỏng tổng hợp: Phương pháp xác định hàm lượng sắt

2

TCVN 2617-93

Amoniac lỏng tổng hợp: Phương pháp xác định hàm lượng dầu

3

TCVN 2616-93

Amoniac lỏng tổng hợp: Phương pháp xác định hàm lượng nước

8

TCVN 2615-93

Amoniac lỏng tổng hợp: Phương pháp xác định hàm lượng amoniac

1

TCVN 2614-93

Amoniac lỏng tổng hợp: Lấy mẫu

5

TCVN 3912-84

Canxi cacbonat, phương pháp thử

4

TCVN 3805-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển

1

TCVN 3804-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp so màu xác định hàm lượng thủy ngân

3

TCVN 3803-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp so màu xác định hàm lượng nhôm

2

TCVN 3802-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp so màu xác định hàm lượng axit salixilic

2

TCVN 3801-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp xác định hàm lượng tổng kim loại nặng tính chuyển ra chì

1

TCVN 3800-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp phức chất xác định tổng Ca, Mg

2

TCVN 3799-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp xác định hàm lượng natri sunfat

2

TCVN 3798-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp xác định hàm lượng natri clorat

2

TCVN 3797-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp xác định hàm lượng sắt

2

TCVN 3796-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua

4

TCVN 3795-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp xác định hàm lượng natri hydroxit tổng lượng bazơ và natri cacbonat

3

TCVN 3794-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Phương pháp lấy mẫu

1

TCVN 3793-83

Natri hydroxit kỹ thuật: Yêu cầu kỹ thuật

2

TCVN 3286-79

Nitơ Kỹ thuật

4

TCVN 1446-73

Natri silic florua kỹ thuật

1

TCVN 138-64

Axit Sunfuric acquy

6

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lazada Vietnam
Hóa chất kỹ thuật