Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Nhóm

Xem Video
Video trực quan dễ hiểu
Tổng số thành viên: 1 | Tổng số Videos: 0 | Ngọc
Xem Video
theo các chuyên đề hóa học bậc trung học cơ sở
Tổng số thành viên: 2 | Tổng số Videos: 0 | phạm anh
Xem Video
Tìm hiểu về nguyên tử, chất,.....
Tổng số thành viên: 4 | Tổng số Videos: 1 | Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
Cấu trúc các phân tử hóa học
Tổng số thành viên: 5 | Tổng số Videos: 0 | Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Nhóm