Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
0 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
1703 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1855 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1619 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1589 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1686 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1654 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1441 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1374 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học