Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Mô tả thí nghiệm)

Xem Video
1469 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1455 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1567 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
2044 lần xem
Thích 0.00
Khách
Xem Video
1914 lần xem
Thích 0.00
Hương Mai
Xem Video
7739 lần xem
Thích 0.00
Khách
Xem Video
8074 lần xem
Thích 0.00
Khách
Xem Video
8181 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
8689 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Mô tả thí nghiệm