Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

New Material Exhibits Unusual Gas Adsorption Behavior

Bình chọn

Xếp hạng: 0.0 (0 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

http://biobum.com/NETL researchers have created a new adsorbent for carbon dioxide that shows very unusual behavior. NETL is exploring possible applications of this unusual adsorption behavior in the areas of gas separation, gas purification, and in gas sensing devices. The adsorbent is a...

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - New Material Exhibits Unusual Gas Adsorption Behavior